تبلیغات
ازدواج سالم و پایدار - مباحث راهبردی1 « برخی از معیارهای انتخاب همسر »
ازدواج سالم و پایدار
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : "خلیل"
نویسندگان
مباحث راهبری1
« برخی از معیارهای انتخاب همسر »

     در مورد ازدواج موقّت عرایضی را هر چند خلاصه و فشرده تقدیم دوستان و عزیزان کردیم و امّا دوّمین نوع ازدواج و نکاح، ازدواج دائم است که به قدر وُسع و بضاعتمان به بررسی و تحلیل آن خواهیم پرداخت. ولی قبل از آن به بیان چند مبحث و مطلب راهبردی در مورد ازدواج دائم می پردازیم و ابتداءً در این فصل برخی از معیارهای انتخاب همسر که رعایت آنها در مسیر استحکام بخشی به کانون گرم خانواده ضروری به نظر می رسد را در ایجا بطور خلاصه و فشرده می آوریم...
     1 - تناسب در عقاید، آداب  و رسوم مذهبی: در انتخاب همسر باید سعی شود اعتقادات زوجین به هم نزدیک باشد و از نظر زیبائی های درونی و معنوی با هم تناسب و تشابه داشته باشند تا کمترین تنش و اختلاف بین زوجین بوجود بیاید، چون در تشکیل خانواده و حفظ آن دیانت و دینداری نقش مهمی دارد. به عنوان مثال اگر زوج اهل تشیّع و زوجه اهل تسنّن و بالعکس باشند طبیعتاً در طول زندگی احتمال بروز تداخل ها، مزاحمت های مذهبی و نیز اختلافات مذهبی در چنین خانواده ای دور از ذهن نیست.

     2 -  وجود تشابه فکری و فرهنگی بین زوجین: داشتن توافق فکری و فرهنگی در زندگی مشترک باعث می شود که زن و مرد بتوانند همدیگر را درک کرده و در رویارویی با مشکلات و گرفتاری های زندگی تصمیم یکسان بگیرند و فرزندانشان را بر اساس و پایه یک طرح هماهنگ پرورش دهند.

     3 - وجود تناسب در جمال و زیبائی: لازم است دو فردی که می خواهند سال ها در کنار همدیگر بعنوان زن و شوهر زندگی کنند از لحاظ جمال و زیبائی با همدیگر تا حدودی تناسب داشته باشند، یعنی جمال و زیبائی هر کدام از زوجین برای طرف مقابل قابل قبول و پذیرش باشد...

     4 - دانش و تحصیلات: تناسب در علم و دانش و تحصیلات هم از مسائل بسیار مهم و اساسی است که نادیده گرفتن آن در مواردی موجب بروز تنش های جدی در زندگی می گردد. لذا شایسته است که زوجین از نظر تحصیلات علمی فاصله زیادی با هم نداشته باشند تا تفاهم بیشتر و بهتری با هم داشته باشند و همان مقدار فاصله علمی کم هم اگر از ناحیه زوج باشد بسیار پسندیده و معقول به نظر می رسد.

     5 - تناسب در سن: تناسب سِنی نیز موجب نزدیک شدن نیازها، علائق و سلیقه های زوجین به یکدیگر می گردد و در چنین شرائطی انتظاراتشان نیز واقع بینانه تر خواهد بود. معمولاً توصیه می شود که تفاوت سِنی بین زوجین 3 تا 6 سال باشد، یعنی مرد بزرگتر از زن باشد. اما لازم به ذکر است که هر چند سن شناسنامه ای زوجین از اهمیت بالائی برخوردار است لکن آنچه بیشتر مورد تأکید می باشد این است که سن عقلی، میزان پختگی و به عبارتی بلوغ روحی و روانی زوجین با هم تناسب داشته باشد.

     6 - اهداف و آرزوهای فردی: لازم است زوجین اهداف، ایده ها و طرح های زندگی و تغییرات احتمالی در زندگی آینده خود را به یکدیگر بیان و اعلام کنند. مثلاً: این که می خواهند در آینده ادامه تحصیل بدهند، یا در شهر دیگری زندگی کنند و یا قصد اشتغال و فعالیت های اجتماعی خاصی را دارند، چون اگر زوجین اهداف و برنامه های یکدیگر را بدانند،  از دو حال خارج نیست، یا برنامه های همدیگر را می پذیرند و خود را برای همراهی و تحمِل و اِعمال تدابیر لازم آماده می کنند و یا نمی پذیرند که در این صورت هر کدام از طرفین تصمیم و تکلیف خود را می دانند که چه اقدامی انجام دهند.

     اما اگر زوجین از برنامه های یکدیگر در آینده اطّلاعی نداشته باشند، بعد از آغاز زندگی مشترک که با آن مواجه می شوند ممکن است قبول نکرده و نتوانند تحمّل و همراهی کنند و در نتیجه منجرّ به ناسازگاری، تنش و اختلاف شود.

     7 - تناسب روحی و روانی: یکی دیگر از مسائی مهم که رعایت آن به استحکام خانه و خانواده کمک می کند وجود تناسب روحی و روانی بین زوجین است، چون وجود اختلاف شخصیتی و فکری بین زوجین زندگی را با مشکل مواجه می کند و آرامش زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار می دهد.

     8 - تناسب مالی، مادّی و اقتصادی: زوجین نسبت به وضعیت مالی و اقتصادی همدیگر قبل از اقدام برای ازدواج باید توجه داشته باشند، چون داشتن تناسب اقتصادی بین زوجین باعث می شود که سطح انتظارات و نیازهایشان متعادل گردد و یکدیگر را بهتر درک کنند.

     9 - تناسب خانوادگی: ازدواج با یک فرد با تناسب خانوادگی از مسائل بسیار مهم و اساسی در ایجاد آرامش و استحکام خانواده به شمار می رود. بنا بر این خانواده می بایست زوجین هم خودشان و هم خانواده هایشان نسبتاً از هر لحاظ با همدیگر تناسب داشته باشند.

     پس بنا بر این زوجین نمی توانند بگویند: ما دو نفر می خواهیم با همدیگر ازدواج کنیم و با خانواده همدیگر کاری نداریم، زیرا این دو فرد به عنوان زوجین از همان خانواده ها هستند و بسیاری از صفات اخلاقی، روحی، جسمی و ... خانواده ها از قبیل وراثت، تربیت، عادات خانوادگی و ... به فرزندانشان که زوجین باشند منتقل می شود و نیز نمی شود و نمی توان بین همسر و خانواده اش تا آخر عمر فاصله انداخت و مانع تأثیر گذاری خانواده ها بر زوجین و تإثیر پذیری زوجین از خانواده ها شد.

     در نتیجه هر چقدر بین همسران هماهنگی، همفکری، تناسب جسمی، روحی، اخلاقی و ... بیشتر و بهتری باشد زندگی مشترک استوار تر  و لذّت بخش تر خواهد بود و در نقطه مقابل، هر چه این امور و تناسب ها کم رنگ تر باشد طبیعتاً زندگی هم سست تر و تلخ تر خواهد شد.


     10 - تناسب در موقعیت های اجتماعی: از نظر موقعیت و جایگاه اجتماعی هم لازم و ضروری است که زوجین تناسب داشته باشند، چون این مسئله مهم اگر رعایت نشود معضلاتی را در روند زندگی مشترک به دنبال خواهد داشت. مخصوصاً اگر موقعیت اجتماعی زوجه خیلی بالا تر از زوج باشد. به عنوان مثال اگر زوجه دختر فرماندار یا استاندار باشد ولی زوج از طبقه پائین و کارگری و قشر ضعیف باشد، در این صورت معمولاً این نا همخوانی و عدم تناسب اجتماعی باعث احتمال بروز تنش هائی در زندگی و بین زوجین خواهد شد که رعایت آن از ضرورت های استحکام بخشی به زندگی است.

     11 - تناسب مزاجی: یکی از مسائل بسیار اساسی و  مهمی که متأسفانه مغفول واقع شده است، موضوع تناسب مزاجی بین زوجین هست که اگر یک کار گروه تخصصی در مورد روند و میزان طلاق ها تشکیل گردد به این نتیجه خواهیم رسید که بخش اعظمی از طلاق های صورت گرفته و یا تنش ها و مشاجرات خانوادگی مرتبط با عدم تناسب مزاجی بین زوجین می باشد.

     آنچه که در این مقام قابل اهمیت است این است که زوجین یا باید هر دو گرم مزاج یا هر دو  سرد مزاج باشند، چون اگر زوجه سرد و زوج گرم مزاج باشد در این صورت اوّلاً: زوج ناچاراً جهت ارضای غریزه شهوتش گرفتار زنا و ارتباط با زن های نامحرم و گناهان ناموسی خواهد شد و ثانیاً: اگر زوج مقیّد و متدیّن باشد دنبال ازدواج مجدد دائم یا موقّت و صیغه خواهد بود که در هر دو صورت پایه های زندگی مشترک متزلزل و در نتیجه منجرّ به طلاق خواهد شد و بالعکس اگر زوجه از نظر شهوانی گرم و زوج سرد مزاج باشد، در این صورت زن چون نیاز دارد ولی مرد بخاطر سردی مزاج بی رغبت است لذا زن جهت ارضای خودش به گناه افتاده و ضمن داشتن شوهر ارتباط با مردهای دیگری نیز خواهد داشت.

     البته ناگفته نماند که یکی دیگر از نگرانی هایی که عدم تناسب مزاجی در زوجین به دنبال دارد این است که اگر هر کدام از زوجین از نظر مزاجی گرم باشند در صورت مقدرو و میسور نبودن دو مورد فوق به هر علّت و دلیلی ممکن اس متوسّل به پدیدۀ زشت و ناپسند خود اِرضائی از قبیل استمناء و ... روی آورند.

     لذا از ادارات ثبت اسناد، مراکز بهداشتی، کانون ها و مراکز مشاوۀ خانواده و ازدواج و نیز دیگر مسئولین و مراکز ذی ربط عاجزانه می خواهم که قبل از وقوع عقد ازدواج توجّه و اهتمام ویژه ای به این موضوع رعایت تناسب مزاجی بین زوجین که خیلی هم مهم و اساسی به نظر می رسد داشته باشند، چون عدم رعایت آن باعث خیلی از طلاق ها، تنش ها و مشاجرات خانوادگی می گردد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
"خلیل"
شنبه 30 آبان 1394
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
کد حباب و قلب
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای ازدواج سالم و پایدار محفوظ است